1. Majitele
  2. Dily a prislusenstvi
  3. Palivovy filtr

Čistič palivových a vstřikovacích systémů

pro naftové a benzinové motory

V rámci pečlivého technologického postupu při výrobě motoru vaší Toyoty uplatňujeme takové tolerance, které jsou zárukou mnoha let spolehlivého cestování a dynamických jízdních schopností. Na spotřebu a výkon vaší Toyoty však mohou mít vliv malé usazeniny v motoru, ať již ze samotného paliva nebo v důsledku spalovacího procesu.

Jediné ošetření čističem palivové soustavy Toyota zlepší výkon a čistotu vašeho motoru a emise se opět přiblíží parametrům, které vaše Toyota měla v době, kdy byla vyrobena. Pravidelná aplikace alespoň jednou ročně zajistí účinné vyčištění, které vede ke zlepšení v těchto oblastech:

  • Špatné startování motoru
  • Kolísání volnoběžných otáček
  • Pokles výkonu motoru
  • Zvýšená spotřeba paliva
  • Klepání motoru
  • Prodlevy v nástupu výkonu
  • Zvýšené výfukové emise


Čistič palivové soustavy a vstřikovacích systémů pro naftové a benzinové motory Toyota díky svému složení zajistí hloubkové vyčištění celé palivové soustavy a motoru. Byl přísně testován ohledně kompatibility a optimální schopnosti odstraňovat nahromaděné usazeniny s cílem zlepšit spotřebu paliva a zajistit hladší chod motoru.

Podobně i čistič palivové soustavy benzínových motorů Toyota čistí zapalovací svíčky, zlepšuje spouštění motoru a provádí hloubkové čistění spalovací komory. Vaše Toyota bude po ošetření tímto prostředkem vykazovat vyšší výkon, nižší spotřebu paliva a hladší chod.

Chcete-li se proto vyhnout nákladné výměně vstřikovacích ventilů ve snaze obnovit výkon, spotřebu paliva a emise dle původních specifikací vaší Toyoty, postarejte se o co nejrychlejší hloubkové ošetření čističem palivové soustavy Toyota.